Mỹ Linh hát 'Tiếng hát lạc loài'

Bố con Nguyễn Ánh - Nguyễn Quang song tấu, đệm cho Mỹ Linh hát 'Tiếng hát lạc loài'.

Giải trí Thứ sáu, 30/12/2011, 08:46 (GMT+7)

Tags: