'Neo đậu bến quê' - Lê Mận

Lê Mận thể hiện sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ An Thuyên.

Giải trí Thứ sáu, 3/7/2015, 20:43 (GMT+7)