Nghệ sĩ guitar Leonard Grigoryan

Giải trí Thứ sáu, 25/2/2011, 18:01 (GMT+7)

Tags: