Nghệ sĩ Hoàng Cầm đàn bầu

Nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Cầm trình diễn ngón đàn theo cách thức cải tiến do kỷ lục gia Mai Đình Tới tìm tòi.

Giải trí Thứ ba, 6/1/2015, 15:23 (GMT+7)