Nghệ sĩ Hồng Vân ngâm "Hoa trắng thôi cài trên áo tím"

"Hoa trắng thôi cài trên áo tím" là bài thơ nổi tiếng nhất của Kiên Giang.

Giải trí Thứ sáu, 31/10/2014, 12:02 (GMT+7)