Nghệ sĩ Kiều Hưng và nhóm Dòng Thời Gian hát "Tình em biển cả"

Nghệ sĩ Kiều Hưng dù tuổi cao sức yếu vẫn dành thời gian tham gia Giai điệu Tự hào số tháng bảy.

Giải trí Chủ nhật, 27/7/2014, 12:51 (GMT+7)