Nguyên Vũ nhảy Pasodoble

Nguyên Vũ nhảy điệu Pasodoble ở đêm thi Bước nhảy hoàn vũ thứ 8.

Giải trí Thứ hai, 20/6/2011, 08:46 (GMT+7)