Nhạc phim 'Người Bắc Kinh ở New York'

Lưu Hoan hát "Time and time again".

Giải trí Thứ bảy, 15/12/2012, 11:39 (GMT+7)