Nhan sắc Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc khu vực Trùng Khánh

Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc 2012 khu vực Trùng Khánh bị chê xấu

Giải trí Thứ ba, 31/7/2012, 08:23 (GMT+7)