Nhóm Hệ mặt trời nhảy popping

Ở đêm bán kết 3, nhóm Hệ Mặt Trời hóa trang thành tượng đá nhảy popping.

Giải trí Thứ hai, 4/3/2013, 09:52 (GMT+7)