Phạm Khánh Duy hát 'Hy vọng'

Phạm Khánh Duy trình bày ca khúc 'Hy vọng' trong vòng đo ván Giọng hát Việt 2013.

Giải trí Thứ hai, 26/8/2013, 07:50 (GMT+7)