Phỏng vấn đoàn phim 'Star Wars: The Force Awakens'

Daisy Ridley tiết lộ người trang điểm cho cô là người Việt Nam.

Giải trí Thứ ba, 5/1/2016, 17:03 (GMT+7)