Quang cảnh lễ thành hôn Jang Dong Gun

Giải trí Thứ sáu, 7/5/2010, 18:55 (GMT+7)