Richard Clayderman chơi 'Fur Elise' năm 1979

Richard Clayderman chơi "Fur Elise" của Beethoven.

Giải trí Thứ sáu, 27/6/2014, 11:17 (GMT+7)