S.H.E biểu diễn trong đêm văn nghệ chào 2013 của CCTV

Nhóm nhạc S.H.E biểu diễn trong đêm văn nghệ chào 2013 của đài Trung ương Trung Quốc.

Giải trí Thứ bảy, 16/2/2013, 11:45 (GMT+7)