Sao VIP dự lễ cưới Jang Dong Gun

Giải trí Thứ sáu, 7/5/2010, 18:09 (GMT+7)