'Songbird' - Kenny G

Bản nhạc nổi tiếng của nghệ sĩ kèn saxophone người Mỹ.

Giải trí Thứ tư, 30/7/2014, 13:40 (GMT+7)