Spice Girls trở lại với phiên bản tam ca

Geri, Mel B và Emma tái hợp, lập thành nhóm tam ca mang tên GEM.

Giải trí Chủ nhật, 10/7/2016, 09:43 (GMT+7)

Loading