Sư thầy múa võ trên nền nhạc ABBA

Sư thầy cao 90 cm Thích Nhuận Phát sẽ dự ngày hội ngộ ông Đồ ở Vũng Tàu. Thầy sẽ vừa múa võ vừa viết thư pháp.

Giải trí Thứ tư, 12/12/2012, 08:00 (GMT+7)