Super Junior SNSD - SEOUL SONG

Bài hát "Seoul Song" của hai nhóm Super Junior và SNSD.

Giải trí Thứ tư, 4/5/2011, 16:55 (GMT+7)