'Sweet Sixteen' - B.B. King

Ca khúc phát hành năm 1960.

Giải trí Thứ sáu, 15/5/2015, 17:06 (GMT+7)