Thái Thuận Minh đọc thơ

Tác giả đọc bài thơ trong tập "Đàn bà đo hạnh phúc trong quanh quẩn đàn ông".

Giải trí Thứ hai, 30/5/2016, 09:48 (GMT+7)