Thái Trác Nghiên đóng MV của William Chan

Giải trí Thứ hai, 11/10/2010, 16:40 (GMT+7)