Thái Trác Nghiên, Trần Vỹ Đình ở sân bay

Giải trí Thứ hai, 11/10/2010, 17:16 (GMT+7)