'The Time of Our Lives' - nhóm Il Divo và Tony Braxton

Bài hát cổ động chính thức của World Cup 2006.

Giải trí Thứ sáu, 30/5/2014, 08:00 (GMT+7)