The Voice đêm 1 - Hương Giang hát "Đừng ngoảnh lại"

Hương Giang hát "Đừng ngoảnh lại" trong tập 1 Vòng giấu mặt của "Giọng hát Việt".

Giải trí Thứ hai, 9/7/2012, 09:21 (GMT+7)