The Voice Mỹ: Caroline Pennell đo ván George Horga Jr

Caroline hát "The Way I Am" còn George hát "Because of You" trong vòng Đo ván mùa thứ năm.

Giải trí Thứ năm, 31/10/2013, 12:02 (GMT+7)