The Voice Mỹ: James Wolpert đo ván Juhi

James hát "More than a Feeling" còn Juhi hát "I Heard it Through the Grapevine" trong vòng Đo ván mùa thứ năm.

Giải trí Thứ năm, 31/10/2013, 12:03 (GMT+7)