The Voice Mỹ: Preston Pohl đo ván Lina Gaudenzi

Preston hát "No Woman, No Cry" còn Lina hát "I'd Rather Go Blind" trong vòng Đo ván mùa thứ năm.

Giải trí Thứ năm, 31/10/2013, 12:03 (GMT+7)