The Voice Mỹ: Saving All My Love for You - Kris Thomas

Thí sinh tập một vòng Giấu mặt mùa thứ tư.

Giải trí Thứ tư, 27/3/2013, 10:15 (GMT+7)