The Voice Mỹ: Tessanne Chin đo ván Ashley DuBose

Tessanne hát "Stronger" còn Ashley hát "Hey Soul Sister" trong vòng Knockout mùa thứ năm.

Giải trí Thứ tư, 30/10/2013, 16:57 (GMT+7)