'Then You Look At Me' - Celine Dion

Bài hát trong phim "Bicentennial Man" do nhạc sĩ James Horner đồng sáng tác.

Giải trí Thứ ba, 23/6/2015, 11:09 (GMT+7)