Thiên mệnh anh hùng - 5 dòng kẻ

Bài hát chủ đề trong phim "Thiên mệnh anh hùng".

Giải trí Thứ hai, 21/1/2013, 20:18 (GMT+7)