'Three O'Clock Blues' - B.B.King

Ca khúc phát hành năm 1951 của B.B.King.

Giải trí Thứ sáu, 15/5/2015, 17:05 (GMT+7)