Thu Minh nhảy chachacha

Thu Minh nhảy chachacha ở đêm thi Bước nhảy Hoàn vũ thứ 8.

Giải trí Thứ hai, 20/6/2011, 08:41 (GMT+7)