Thúy Hằng - Toàn Trung nhảy Broadway

Thúy Hằng - Toàn Trung nhảy Broadway trong Liveshow thứ ba "Thử thách cùng bước nhảy"

Giải trí Chủ nhật, 28/10/2012, 09:42 (GMT+7)