Thúy Hằng - Toàn Trung nhảy pasodoble

Thúy Hằng - Toàn Trung nhảy pasodoble trong Liveshow thứ năm "Thử thách cùng bước nhảy".

Giải trí Chủ nhật, 11/11/2012, 09:20 (GMT+7)