Toàn Trung và Tùng Phương thể loại Popping

Toàn Trung và Tùng Phương trình diễn thể loại Popping trong vòng liveshow Vũ điệu đam mê 2013.

Giải trí Chủ nhật, 24/11/2013, 09:36 (GMT+7)