Tôn Hưng khóc khi thú nhận nghiện ngập

Giải trí Thứ ba, 26/4/2011, 09:44 (GMT+7)