Trailer 6 phút của "Tân Hoàn Châu Cách Cách"

Giải trí Thứ năm, 26/5/2011, 09:55 (GMT+7)