Trailer 'Độc bước' của Đoan Trang

Đoan Trang hóa chiến binh trong clip mới.

Giải trí Thứ tư, 17/10/2012, 08:01 (GMT+7)