Trailer 'Dương môn nữ tướng'

Trailer của bộ phim 'Dương môn nữ tướng: quân lệnh như sơn' do Trương Bá Chi đóng vai chính.

Giải trí Thứ ba, 22/11/2011, 11:15 (GMT+7)

Tags: