Trailer phim 'Tây Du Ký 2' của Quách Phú Thành

Quách Phú Thành và Củng Lợi lần lượt hóa Tôn Ngộ Không và Bạch Cốt Tinh.

Giải trí Thứ tư, 27/1/2016, 09:17 (GMT+7)