Trailer phim 'The Walk'

Phim về thử thách chinh phục Tháp Đôi ở New York của nghệ sĩ đi trên dây người Pháp.

Giải trí Thứ bảy, 12/9/2015, 09:06 (GMT+7)