Trailer Tân Tam Quốc

Không chỉ khai thác đường dây lịch sử, Tân Tam Quốc còn đặc biệt chú trọng yếu tố con người và tình cảm, đáp ứng cả 2 tiêu chí suy ngẫm và giải trí.

Giải trí Thứ tư, 13/3/2013, 14:19 (GMT+7)