Trailer 'Thích khách Nhiếp ẩn nương'

Bộ phim võ hiệp có Thư Kỳ đóng chính.

Giải trí Thứ ba, 15/9/2015, 10:34 (GMT+7)