Trần Thanh Hùng múa ballet

Thí sinh Trần Thanh Hùng múa ballet 'Hồn tượng'

Giải trí Thứ ba, 20/9/2011, 08:09 (GMT+7)