Trang Nhung hát "Son"

Trang Nhung hát "Son" trong chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài".

Giải trí Thứ ba, 22/4/2014, 12:39 (GMT+7)