Trích đoạn phim "Đại từ đường"

Trích đoạn phim "Đại Từ Đường" có sự tham gia của Lâm Tâm Như.

Giải trí Thứ sáu, 27/7/2012, 03:23 (GMT+7)