Trích đoạn phim 'Pan và vùng đất Neverland'

Đoàn phim chia sẻ về hiệu ứng 3D được sử dụng trong 'Pan'.

Giải trí Thứ tư, 7/10/2015, 16:39 (GMT+7)